.:: وبلاگ مهندسی صنايع ::.
تعريف شناسی مهندسی صنايع

نخستين گامها در شناخت پديده‌ها ، با تعريف نمودن آنان آغاز مي‌گردد . تعريف‌شناسي ، اشرافي نسبت به موضوع در اختيارمان مي‌نهد و ياريمان مي‌دهد تا با ذهني روشنتر به جستجو و پژوهش در محتواي آن ادامه دهيم . در تعريف‌شناسي مهندسي صنايع كه مشتمل بر گامهاي اول تا سوم خواهد بود ، ابتدا به تعريف مهندسي خواهيم پرداخت و سپس مهندسي صنايع را تعريف نموده و آنگاه اين تعريف را به تفسير خواهيم نشست .

در پايان گام سوم ، توانايي اين را خواهيم داشت كه با بياني روشن و صريح ، تعريفي كوتاه اما مبين و مفهوم از مهندسي صنايع ارائه دهيم تا آغازي باشد بر پژوهش در حيطه دانش مهندسي  صنايع .

 

گام اول

 

مهندسی  (engineering)به چه معناست ؟

تاکنون بارها و بارها اين واژه را در كاربردهاي عاميانه و تخصصي شنيده‌ايم ؛ پرسش اينجاست  كه آيا اگر از ما بخواهند اين کلمه را به تعريف آوريم قادر به بيان روان آن هستيم ؟

گام اول ما در يادگيری مهندسی صنايع ، آموزش معنای دقيقی برای مهندسی است . مجمع اعتباری مهندسی و تکنولوژی

(the Accrediation Board for Engineering and Technology)

که يکی از وظايف آن تعريف و يکسان‌سازی واژه‌های مهندسيست ، مهندسی را به صورت زير تعريف می‌کند :

مهندسی ، مجموعه مهارتهايی است که با استفاده از معلومات رياضی و علوم طبيعی و در اثر مطالعه ، تمرين و تکرار حاصل شده‌اند و ما را به راههای بهره‌گيری اقتصادی‌تر از مواد اوليه و منابع طبيعی در جهت منافع انسانيمان رهنمون می‌کنند .

حال درک روشنی از واژه پراستفاده مهندسی پيدا کرده‌ايم ؛ مشاهده مي‌نماييم که حيطه وسيعی در اين تعريف جای می‌گيرند و به طور کلی می‌توان گفت که هدف غايی همه آنها کمک به زندگی بهتر و راحت‌تر برای مجموعه انسانهاست . اين هدف را از خاطر نبريم ...

 

 

گام دوم

 

مهندسی صنايع را چگونه تعريف کنيم ؟

در گام اول نگاه روشنی به مفهوم مهندسی حاصل کرديم ؛ اينک به مهندسي صنايع باز می‌گرديم و می‌خواهيم در دومين گام تعريفی از مهندسی صنايع ياد گيريم . بی‌شک موفقيت در هر شغلی مستلزم اشراف کلی بر جوانب آن می‌باشد و يکی از نکات مهم در اين مبحث ، دانستن تعريف منطقی و صحيحی از شغل می‌باشد . نگارنده بر اين عقيده‌ است که وظايف مهندس صنايع تا اندازه‌ای شيرين و پرهيجان می‌باشد که شايد جای اين باشد از آن به عنوان يک سرگرمی فرح‌بخش و ليك در عين‌حال جدی و پراهميت ياد نمود ؛ و اما مهندسی صنايع چيست ؟

انجمن مهندسی صنايع آمريکا ، تعريف ذيل را بيان کرده‌است :

مهندسی صنايع رشته‌ايست که با طراحی ، پياده سازی و بهبود سيستمهای يکپارچه ای از انسان  (human) ، مواد  (material)، اطلاعات  (information)، تجهيزات (instrument) و انرژی  (energy)مرتبط می‌باشد . اين رشته بر پايه دانش تخصصی در علوم رياضی ، طبيعی ، اجتماعی و نيز قوانين و روشهای تجزيه و تحليل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزيابی نتايج حاصل از سيستم‌های يکپارچه بپردازد .

در گام آتي اين تعريف را با يكديگر به تفسير خواهيم نشست ...

 

 

گام سوم

 

تعريف مهندسی صنايع را چگونه تفسير کنيم ؟

در گام پيشين تعريف انجمن مهندسی صنايع آمريکا را خوانديم ؛ اگر با دقت آن را مروری ديگر کنيم به واژه‌اي کليدي‌ خواهيم رسيد : سيستم ! لازم است در اين لغت به خوبي خوب تامل گردد که تمامی تلاش مهندسين صنايع بر روی سيستم پياده می‌شود . نترسيد ! به هيچ وجه با مفهوم ناآشنايي روبرو نيستيم . سيستم به هر مجموعه‌ای از اجزا اطلاق می‌شود که برای حصول هدفی با يکديگر در ارتباط موثرند . حال در ذهن خود به دنبال نمونه بگرديد و ذهن خود را وادار به پويايی نماييد ! نمونه‌اي می‌آوريم : خانواده ! به همين سادگی ! اما توجه داشته باشيد که سيستمهايی که ما با آنها در محيط کاری سروکار خواهيم داشت لزوما به همين سادگی نيستند ؛ آنها گروهی از انسانها ، دسته‌ای از مواد ، حجم بالای اطلاعات و مواردی اينچنينی را دربر خواهند گرفت ؛ می‌بينم که گستره وسيعيست آنچه يک مهندس صنايع با آنها همسايه خواهد بود و به همين دليل بايد برای تمامی آنها دارای حداقل اطلاعات لازم باشد . هدف يک مهندس صنايع بهبود کارايي سيستم به جهت نيل به اهداف کل مجموعه است و ايجاد بهبود در سيستم نيازمند بمباران فکری در مورد همه آنهاست . گمان دارد كه دگرگونی و بهبود را از چه جايی بايد آغاز نمود ؟! نگاهی به اطراف بياندازيد ، از چيزهايی آغاز کنيد که نزديکترند ؛ حال سوالي از شما می‌پرسيم : چه چيز به شما از خود شما نزديکتر است ؟! پس :

مغرور نباشيد ؛ کسی شما را زير سوال نخواهد برد ؛ بهبود را بايد از خود شروع کنيد ...

منبع :‌ سایت تخصصی مهندسین صنایع ایران

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان

برنامه کلاسهای رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور اهواز - نیمسال اول ۸۶

 

عنوان درس

استاد

روز و ساعت

اولین جلسه

محل برگزاری

زبان عمومی

خودخوان

 

 

 

فارسی عمومی

خودخوان

 

 

 

اندیشه اسلامی ۱

خودخوان

 

 

 

فیزیک پایه ۱

کربلایی

چهارشنبه ۱۱-۸

۲۵/۷

۲۲۷

ریاضی عمومی ۱

صالحی

سه شنبه ۱۶- ۱۳

۲۴/۷

۲۱۵

مهارت های زندگی

خودخوان

 

 

 

مدیریت مهندسی

قاسمی

پنجشنبه ۱۹- ۱۷

۲۶/۷

۲۲۷

اقتصاد مهندسی

طهماسبی

دوشنبه ۱۹- ۱۷

۲۳/۷

۲۲۰

مدیریت مهندسی

قاسمی

دوشنبه ۱۷- ۱۵

۲۳/۷

۲۲۲

اقتصاد مهندسی

طهماسبی

دوشنبه ۱۵- ۱۳

۲۳/۷

۲۲۰

برنامه سازی رایانه

نیکان پور

جمعه ۱۷- ۱۴

۲۷/۷

۱۱۵

معادلات دیفرانسیل

پور حسن

شنبه ۱۹- ۱۶

۲۱/۷

۲۲۷

آمارواحتمالات مهندسی

محمدی

پنجشنبه ۱۴-۱۱

۲۶/۷

۲۱۸

اقتصادمهندسی

خاکسار پور

یکشنبه ۱۸- ۱۶

۲۲/۷

۲۱۷

فیزیک پایه ۲

گیمودیل

پنجشنبه ۱۱- ۸

۲۶/۷

۲۱۷

مدیریت مهندسی

خاکسار پور

یکشنبه ۱۶- ۱۳

۲۲/۷

۲۱۷

ریاضی عمومی ۲

صالحی

سه شنبه ۱۹- ۱۶

۲۴/۷

۲۱۵

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

جهت گروهبندی به واحد آزمایشگاه فیزیک مراجعه شود .

راهبری رایانه

ارائه نمی شود

تربیت بدنی ۱

جهت گروهبندی به واحد تربیت بدنی مراجعه شود

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

جهت گروهبندی به واحد آزمایشگاه فیزیک مراجعه شود .

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان

شهادت امام مظلومان و اسوه ی صبر و عدالت حضرت علی(ع) تسلیت باد.

 هزار مرتبه شستم دهان به عطر وگلاب

هنوز نام تو بردن كمال بي ادبي است

يا علي من كه هستم كه بخواهم از شما امام بزرگوار بگويم ؟‌  با چه رويي مي توانم از زندگاني با بركت شما بگويم حال آنكه شما به احوال من آگاهتري .

يا علي ميدانم پيامبر در وصف شما گفته است : "علي بخدا سوگند اگر ترس آن را نداشتم كه ملتم به همان مشكل يهود و نصاري دچار شوند ، همان گونه كه مقتداي خود را خدا ( و يا فرزند خدا) دانستند ، تو را و خصوصيات تو را براي مردم بيان مي كردم . و آنگاه بود كه مردم خاك پاي تو را سرمه‌ي چشم كنند و آب وضوي تو را پيش از آنكه بر زمين برسد ، به عنوان تبرك بردارند به طوري كه حتي يك قطره از آن هم به زمين نريزد. "

اما ...

«آب دريا را اگر نتوان كشيد

پس به قدر تشنگي بايد چشيد»

در اينجا قصد دارم به يكي از همان خصوصيات اماممان ، علي (عليه السلام) اشاره كنم كه فقط و فقط از ايشان سر زده است و تاريخ تا به حال براي آن خصلت ملكوتي، نفر دومي را سراغ ندارد.

به اسیر کن مدارا

بعد از ساعتی که از ضربت خوردن علی عليه السلام می‌گذشت، حضرت امیرالمومنین عليه السلام چشم گشود می‌گفت: ای ملائکه پروردگار من! رفق و مدارا کنید با من. پس حضرت امام حسن عليه‌السلام فرمود: این دشمن خدا و رسول و دشمن تو ابن ملجم است، حق تعالی تو را بر او قدرت داده است و نزد تو حاضر کرده‌اند او را. چون حضرت را نظر بر آن ملعون افتاد. به صدای ضعیفی گفت: ای بدبخت بر امر عظیمی اقدام نمودی، آیا بد امامی بودم من برای تو که این چنین مرا جزا دادی؟ آیا مهربان نبودم بر تو؟ آیا تو را بر دیگران اختیار نکردم؟ آیا به تو نیکی نکردم و عطای تو را بيشتر از دیگران ندادم؟ آیا نمی‌گفتند مردم که تو را به قتل رسانم و من به تو آسیبی نرسانیدم و در عطای تو افزودم با آن که می‌دانستم که تو مرا خواهی کشت، لیکن می‌خواستم حجت خدای تعالی بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو بکشد، خواستم که شاید از گمراهی خود برگردی، پس گمراهی بر تو غالب شد مرا کشتی، ای بدبخت‌ترین بدبختان.

«بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من 

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا»

پس آن معلون گریست و گفت: یا امیرالمومنین آیا تو می‌توانی کسی را که بر در جهنم است نجات دهی؟ پس امیرالمومنین برای آن ملعون به امام حسن عليه السلام سفارش کرد فرمود: او را طعام و آب بده و دست و پای او را در زنجیر مکن، و با او رفق و مدارا کن. چون من از دنیا بروم او را به یک ضربت قصاص کن و جسد او را به آتش مسوزان و او را مثله مکن که دست و پا و گوش و سایر اعضای او را نبری، که حضرت رسول اكرم فرمود که: زنهار مثله مکنید اگر چه سگ درنده باشد، و اگر شفا یابم من سزاوارترم به آن که او را عفو کنم زیرا که ما اهل‌بیت کرم و عفو و رحمتیم.

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان

خبر

* مدیر رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور اهواز عوض شد.

آقای داور پناه نیومده رفت و جای خودش رو به خانم جیشی ـ اولین کارشناس رشته مهندسی صنایع ـ داد.

با تجربیاتی که از خانم جیشی سراغ داریم امیدواریم ایشون در مسئولیت جدیدشون موفق باشند . و مانند سال گذشته تمام دغدغه شون بهبود وضع علمی دانشجویان مهندسی صنایع باشد .

** امکان دارد که برنامه زمانبندی کلاسها در روز پنج شنبه اعلام نشود .

روز قبل که با یکی از مسئولین برنامه ریزی دانشگاه صحبت می کردم ایشون گفتند که امکان دارد برنامه ها تا ساعت های پایانی روز پنج شنبه آماده نشوند و روز شنبه اعلام شوند.

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان

اگر می خواهيد در مورد مهندسی صنايع بدانيد بخوانيد :

رشته مهندسی صنايع در ايران

شما هم با اين موقعيت روبرو شده ايد كه : شخصی به ظاهر فرهيخته از شما درباره رشته تحصيلی‌تان سؤال مي كند و در ادامه پاسخ خاضعانه شما كه مي گوييد "صنايع" پس از مكث كوتاهی يا در مورد اوضاع صنايع و معادن كشور به بحث می پردازد يا از اوضاع بی سروسامان صنايع غذايی . اگر طرف مقابل شما خيلی IQ بالا باشد ، در مورد عدم استقبال مردم از صنايع دستی و طرد شدن اين صنعت داد سخن مي دهد. و البته پس از تذكر شما كه احياناً اين بار خواهيد گفت مهندسی صنايع دانشگاه پيام نور اهواز با نگاهي عاقل اندر سفيه به بحث خاتمه مي دهد .با وجود اينكه رشته مهندسی صنايع درايران حداقل 39 سال سابقه دارد و شاهد آن هم تأسيس اين دانشكده در دانشگاه صنعتی شريف در سال 1347 است ، ولي كماكان اين رشته در بين مردم تا حدود زيادی ناشناخته مانده است . البته جای بسی اميدواری است كه بين دانشجويان نسبتاً شناخته شده است . حالا بماند كه به چه عنواني ولی نكته مثبت آنجاست كه كشور بسوی صنعتی شدن پيش می رود و البته نياز روزافزونی به مهندسين صنايع به عنوان مديران عرصه‌ی صنعت پيدا خواهند كرد . همين نكته است كه بارقه‌ی اميدی را در دل دانشجويان اين رشته روشن مي كند . از طرف ديگر رشته مهندسی صنايع رشته برتر ايران و جهان است پس هيچ خيالی نيست اگر احياناً عده‌ای نسبت به رشته‌ی ما شناخت كافی نداشته باشند. (حالا بماند كه خودمان هم اطلاعات زيادی از اين رشته نداريم .)

ماچند پيشنهاد داريم برای معرفی رشته مهندسی صنايع به مخاطبتان :

1)   اگر احياناً با فرد سمجی مواجه شديد كه علاقه زيادی برای اطلاع از محتوا و موضوع مهندسی صنايع داشت ، با بحث درمورد ايزوهای ۱۴۰۰۰ و 9000 سر و ته موضوع را هم بياوريد . مطمئن باشيد كه لفظ ايزو كارساز خواهد بود .

2)   اگر كسی در مورد رشته شما سؤال كند ، خضوع و خشوع و متانت و وقار و ... را كنار كنار گذاشته ، با فصاحت و بلاغت بگوييد كه در رشته مهندسی صنايع گرايش تحليل سيستم ها يا تكنولوژی صنعتی و يا عمومی و ... مشغول تحصيل هستيد.

3)   رتبه های بالای كنكور هر سال را به اين رشته ترغيب كنيد .مطمئن باشيد با قبولی فرد مورد نظر نام صنايع در دهانها خواهد پيچيد .

4)   در محافل دانشجويی از سطح علمي اساتيد دانشكده خود صحبت كنيد و اينكه فلان استاد براي انجام فلان پروژه به فلان كشور می رود . ...

5)   از مادربزرگ خود بخواهيد كه در مهمانی های رسمی و فاميلی رشته شما را بدرستی تلفظ كند . مثلاً نگويد مهندسی ضايع يا ضايعات .

6)   روش های بالا همگی بارها و بارها مورد آزمايش‌های پيچيده‌ای قرار گرفته اند و سرفراز بيرون آمده اند. ولي اگر بعضاً با شكست مواجه شدند نااميد نشويد . آينده شغلی مناسب و درآمد ظاهراً بالای اين رشته جبران همه‌ی سختی‌های شما را خواهد كرد .

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان

چند خبر

طبق آخرين خبرهاي رسيده از دانشگاه

* برنامه زمانبندي كلاس هاي ترم مهرماه 86 ، روز پنجشنبه 12/7/86 اعلام عمومي خواهد شد.

سعی انجمن علمي - فرهنگي مهندسي صنايع بر آن است که همزمان با اعلام زمانبندی کلاس ها، برنامه دروس رشته مهندسي صنايع را براي آن دسته از هم‌رشته‌هايي كه نمي توانند تا دانشگاه بيايند ، از طريق همين وبلاگ به نمايش بگذارد .

** درس نقشه كشي عمومي(1) سرانجام با تلاش هاي پيگير ! دوستان انجمن علمي - فرهنگي مهندسي صنايع و مساعدت مسئولان دانشگاه ، در اين ترم قابل ارائه است .

تا به حال 48 نفر از دانشجويان ترم 3 براي اخذ اين درس ابراز علاقه كرده اند . لازم به ذكر است كه ؛ تمام اين افراد بايد در تاريخ 1 الي 3 آبان (زمان حذف و اضافه دروس) اقدام به اخذ اين درس نمايند.

*** وبلاگ مهندسي صنايع ( خبرنامه رسمي انجمن علمي – فرهنگي مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور اهواز ) ، از مطالب علمي – فرهنگي شما مخاطب گرامي ، كه در جهت افزايش سطح علمي – فرهنگي دانشجويان باشند استقبال مي كند و اين آمادگي را دارد كه آنها را (با ذكر نام شما يا بي نام) از طريق همين خبرنامه منتشر كند.علاقه‌مندان می توانند مطالب مفيد خود را به ايميل خبرنامه مهندسی صنايع ارسال كنند.

 **** وضعيت منابع درسي رشته مهندسي صنايع ( آخرین تغییرات در منابع درسی )

پيام هاي ديگران ()        link PostAuthorLink->">مهندسین جوان