مـــــــا مـــنــتـــظــر تـــو ايــــم

مــــا مــنـــتــظــريـــم از ســفـــر، بـــرگـــردي
يــــکـــروز شــبــيـــه رهــــگـذر بـرگردي
با کاسه ي آب و مجمري از اسپند
مــا آمده ايم پشت در، برگردي
وقتي سرشب که رفتنت راديديم
گــفـتـيم نمي شود سـحر، برگردي؟؟
مـــــــا مـــنــتـــظـــر تـــو ايــــم آقــا، نـکـند
يــــک جــــمــــعــــه غــــروب بي خـــبـر بـرگردي
مــن گــوشــه نــشـــيـــن کـــوچـــه بـــرگـشتــم
اي کـــاش کــــه از هــــمـــيــن گـذر بـرگـردي
پـــــرواز نــــمي کــنــيـــم از ايـنـجـا، بايد
در فــــصل نــبود بــال و پـر برگردي
وقتش نرسيده است اي مرد ظهور
بــــا سيصدوسيزده نفر، برگردي؟

این پست هم بابت قولی که داده بودم .

منبع: http://www.emammahdi.com/delnevesht/ghazaleshgh.asp?bakhsh=2&Qid=6229

/ 1 نظر / 6 بازدید
رهگذر

بسيار کار خوبی انجام می دهيد که يک پست مخصوص امام عصر می گذاريد . اما اگر تعداد آنها کمتر شود مثلا دو هفته ای يک پست بهتر است . اما حذفش نکنيد