یه خبر .

* کلاس مدیریت مهندسی هفته آینده تشکیل نمی شود.

جلسه هفته آینده (یکشنبه ۱۳/۸/۸۶) درس مدیریت مهندسی استاد خاکسارپور تشکیل نمی شود . ضمنا کلاس اقتصاد مهندسی هم استثناً ،فقط در این تاریخ ، ساعت ۱۸-۱۵ برگزار می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید