19 اسفند امتحان کارگاه عمومی 1

امتحان درس کارگاه عمومی1 روز 19 اسفند برگزار میشود .
تمام دانشجویان رشته های مهندسی صنایع ، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر که این درس را در نیمسال اول 86-87 انتخاب کرده بودند باید در این امتحان شرکت کنند.
همان طور که مطلع هستید نمره این درس با نمرات نیمسال اول معدل گیری میشود.

/ 0 نظر / 16 بازدید