برگزاری نخستین نمايشگاه هفته پژوهش در دانشگاه پيام نور

از غرفه خودتان ،

غرفه انجمن علمی مهندسی صنایع

در نخستین نمايشگاه هفته پژوهش دانشگاه پيام نور اهواز دیدن فرمایید.

زمان : ۲۲ آذر لغایت ۲۴ آذر ۸۶

مکان : سوله ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

........................................................................................................

*** حضور رییس دانشگاه پیام نور کشور در مراسم افتتاخببه این نمایشگاه

/ 0 نظر / 10 بازدید