برنامه امتحانات لغو شده رشته مهندسی صنایع

 

 

 

8:30 – 10:30

11-13

14 - 16

7/11/86

 

 

زبان خارجه

فیزیک 1

8/11/86

معادلات دیفرانسیل

 

کاربرد آمارواحتمال در مهندسی صنایع

9/11/86

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

10/11/86

طرح ریزی واحدهای صنعتی

مبانی کارآفرینی

مدیریت استراتژيک

11/11/86

فیزیک 2

انقلاب اسلامی ایران

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد عمومی

12/11/86

مدیریت عوامل انسانی

جمعیت و تنظیم خانواده

اصول حسابداری

مهارتهای تحصیلی در نظام آموزش از راه دور

 

/ 0 نظر / 7 بازدید