جواب بديد ... جايزه بگيريد!!!

مسابقه

.                     مسابقه

.                                          مسابقه

« تولدت مبارک »

4c9oggo.jpg

ما این جمله را خطاب به کی گفتیم؟؟؟

جواب بدید . جایزه بگیرید!!!

/ 5 نظر / 9 بازدید
آریانا

تولد وبلاگه انجمن صنایعه حتما

هه هه هه !!!

هرچی هست نبايد ب ارتباط با مناسبت ديروز باشه. تلويزيونم کلی برنامه داشت به اين مناسبت.

افتخاری

تولد وبلاگه انجمن صنایع مبارکه

دانشجوی صنايع

خوب به من .نه؟ به خودتون؟ بازم نه؟ گزينه ی ديگه ای جز وبلاگ نمی مونه

تارا

تولد وبلاگه انجمن صنایعه , و یا یک انان و یا خودمون ما ها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!